Inleiding

Super Food B.V. bestaat uit verschillende foodservicebedrijven, die zich direct en indirect richten op de markt van de etende mens. Een van die foodservicebedrijven is Super Food B.V., met een landelijk netwerk van Super Food B.V. zelfbedieningsvestigingen en de Super Food B.V. bezorgservice. Maar Super Food B.V. bestaat uit meer dan alleen zelfbedieningsvestigingen en een bezorgservice: met het ZiN Inspiratielab helpen wij onze klanten om nog beter te worden in hun vak en business, met Foodbrigade bezorgen we onze klanten een dagelijkse dosis zakelijke inspiratie en met Exclusief Magazine bezorgen we onze klanten een maandelijkse dosis inspiratie, Plaza en Big Snack zijn onze fastfood concepten en met Lekker Bezig! dragen we een steentje bij aan een gezonde leefstijl voor sporters.

Meer informatie over Super Food B.V. kunt u vinden op de website superfoodbv.com en meer informatie over Super Food B.V.

In dit Privacystatement is beschreven op welke wijze wij de bedrijfs- en persoonsgegevens van prospects en huidige en voormalige klanten van Super Food B.V. verwerken. Indien u na het lezen van dit Privacystatement nog vragen heeft over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of over de inhoud van dit Privacystatement, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Wat is een persoonsgegeven?

Als informatie direct over iemand gaat, zoals een naam, of naar deze persoon te herleiden is, zoals het geval is bij een telefoonnummer of de combinatie van een postcode en huisnummer, dan is die informatie een persoonsgegeven.

Bedrijfsgegevens zijn geen persoonsgegevens. Dit Privacystatement geldt daarom niet voor de informatie over uw onderneming, tenzij u een eenmanszaak of vennootschap onder firma heeft. De producten die u bij Super Food B.V. koopt en/of bestelt, zijn ook geen persoonsgegevens omdat u deze koopt met het doel om deze te wederverkopen of voor andere bedrijfsmatige doeleinden. Deze aankopen zeggen daarom niets over u als persoon.

Wanneer is sprake van het verwerken van persoonsgegevens?

Met het woord ‘verwerken’ worden alle handelingen bedoeld die Super Food B.V. kan uitvoeren met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, wissen en vernietigen van persoonsgegevens. Dit is dus een zeer ruim begrip .

2. Door wie worden uw bedrijfs- en persoonsgegevens verwerkt?

Super Food B.V. is verantwoordelijk voor de in dit Privacystatement beschreven verwerking van uw bedrijfs- en persoonsgegevens. Wij zijn gevestigd in Rotterdam (Nederland) aan de Innsbruckweg 150 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72362898.

Welke soorten gegevens verwerken wij?

Super Food B.V. kan de navolgende bedrijfs- en/of persoonsgegevens van u en uw onderneming verwerken:

Op welke wijze verwerken wij uw bedrijfs- en persoonsgegevens?

Wij streven naar een optimale dienstverlening, waarbij het belang van onze klanten voorop staat. Dit is ook het uitgangspunt bij de verwerking van uw bedrijfs- en persoonsgegevens. Om u optimaal van dienst te kunnen zijn en om onze dienstverlening te verbeteren, is het noodzakelijk dat wij uw bedrijfs- en persoonsgegevens verwerken. Wij doen dat om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst die wij met uw onderneming gesloten hebben, omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben bij onze marketingactiviteiten en het onderzoek en de analyses die we doen, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Super Food B.V. rusten of omdat u ons daarvoor toestemming heeft gegeven. Over op welke wijze wij uw bedrijfs- en persoonsgegevens precies verwerken informeren wij u in dit hoofdstuk.

Prospects

Indien u uw onderneming heeft ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel kunnen wij de gegevens van uw onderneming van de Kamer van Koophandel ontvangen. De Kamer van Koophandel informeert ons of uw onderneming de Non-Mailing-Indicator heeft geactiveerd. Indien u de Non-Mailing-Indicator niet heeft geactiveerd, dan gebruiken wij de bedrijfsgegevens die wij van de Kamer van Koophandel ontvangen om per post aan het bedrijfsadres informatie over Super Food B.V. toe te sturen. Ook kunnen wij telefonisch contact met uw onderneming opnemen met de vraag of uw onderneming klant van Super Food B.V. wil worden, tenzij u een eenmanszaak of vennootschap onder firma heeft en in het Bel-me-niet-register aan heeft gegeven daar geen prijs op te stellen.

Indien uw onderneming de Non-Mailing-Indicator heeft geactiveerd, dan zullen wij uw onderneming niet per post benaderen, maar kunnen wij wel telefonisch contact met uw onderneming opnemen met de vraag of uw onderneming klant van Super Food B.V. wil worden, tenzij u een eenmanszaak of vennootschap onder firma heeft en in het Bel-me-niet-register aan heeft gegeven daar geen prijs op te stellen.

Wij kunnen uw bedrijfsgegevens ook op andere wijze dan via de Kamer van Koophandel verkrijgen, omdat uw bedrijfsgegevens openbaar zijn. In dat geval kunnen wij niet garanderen, dat wij uw onderneming niet benaderen ondanks dat uw onderneming de Non-Mailing-Indicator heeft geactiveerd. Uiteraard doen wij enkel zaken met gerenommeerde partijen, van wie wij verwachten, dat zij uw voorkeur respecteren.

Klanten

Uitvoering geven aan de overeenkomst die Super Food B.V. met haar klanten heeft Super Food B.V. heeft een overeenkomst met uw onderneming gesloten, zodat uw onderneming aankopen bij Super Food B.V. kan doen. Wij hebben uw bedrijfs- en persoonsgegevens nodig om er voor te zorgen, dat u aankopen kunt doen in een vestiging van Super Food B.V., dat u bestellingen kunt plaatsen via het online bestelplatform van Super Food B.V. en die bestellingen geleverd kunnen worden, dat wij de aangekochte producten aan u kunnen facturen en dat wij zo nodig contact met uw onderneming op kunnen nemen.

Klanten die hun aankopen zelf in een vestiging van Super Food B.V. doen Om bij een vestiging van Super Food B.V. inkopen te kunnen doen, moet u in het bezit zijn van een klantenkaart. Een klantenkaart kan in een vestiging van Super Food B.V. aangevraagd worden, u kunt de klantenkaart online aanvragen door het invullen van het aanvraagformulier of een accountmanager van Super Food B.V. kan deze aanvraag voor u doen. Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen, vragen wij u om het nummer waaronder uw onderneming bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven. Door een (in)directe koppeling met de Kamer van Koophandel worden uw bedrijfsgegevens automatisch aan het Kamer van Koophandel nummer van uw onderneming gekoppeld.

Per klantnummer verstrekt Super Food B.V. maximaal twee klantenkaarten. Deze klantenkaarten zijn persoonlijk. Daarom vragen wij u om de naam van de eerste inkoper en, indien u twee klantenkaarten wil ontvangen, dan vragen wij u ook om de naam van de tweede inkoper. Ook vragen wij u om uw e-mailadres (verplicht) en telefoonnummer (niet verplicht), zodat wij indien nodig contact met u op kunnen nemen.

Bij het betreden van een vestiging van Super Food B.V. vragen wij u uw klantenkaart te tonen. U kunt enkel aankopen in een vestiging doen op vertoon van uw klantenkaart bij de kassa. De klantenkaart wordt bij de kassa gescand, zodat de gegevens van uw onderneming op de factuur afgedrukt kunnen worden. Tijdens uw bezoek kan u gevraagd worden om een geldig legitimatiebewijs te tonen, zodat wij kunnen controleren of uw naam op de klantenkaart staat of dat u gemachtigd bent om inkopen te doen namens de houder van de klantenkaart.

Klanten die gebruik maken van de Bezorgservice

Indien Super Food B.V. met uw onderneming overeen is gekomen, dat uw onderneming gebruik kan maken van de Bezorgservice van Super Food B.V., dan worden de gegevens van uw onderneming door de afdeling Support verwerkt. Door een (in)directe koppeling met de Kamer van Koophandel worden uw bedrijfsgegevens automatisch aan het Kamer van Koophandel nummer van uw onderneming gekoppeld.

Bestellingen worden bij Super Food B.V. geplaatst via het online bestelplatform van Super Food B.V.. Wij verwerken uw bedrijfs- en persoonsgegevens voor zover dat nodig is voor het verwerken van de bestelling. Binnen het online bestelplatform krijgt iedere gebruiker een eigen account. Het account van de hoofdbeheerder wordt door Super Food B.V. aangemaakt, waarna de hoofdbeheerder andere accounts aan kan maken. Op basis van het surf- en klikgedrag (afhankelijk van uw cookie instellingen) en transactiegedrag van uw account kunnen wij u attenderen op alternatieve of relevante producten.

Gebruik contactgegevens

We gebruiken uw contactgegevens om contact met u op te nemen als dat nodig is in verband met de goede uitvoering van de overeenkomst die wij met uw onderneming hebben en de verplichtingen die daar voor Super Food B.V. uit voortvloeien, bijvoorbeeld in verband met uw klantenkaart, over een geplaatste bestelling, geplande levering of indien een product niet geleverd kan worden. Wij gebruiken uw contactgegevens ook om u te informeren over een recall, datalek of indien dat om een andere reden in uw belang is.

Indien u heeft aangegeven, dat u per e-mail geïnformeerd wil worden over aanbiedingen en acties, dagvers aanbiedingen, inspiratie & persoonlijke tips en/of onderzoek, dan gebruiken wij uw e-mailadres om u deze informatie toe te sturen. U kunt zich voor deze e-mails uitschrijven via de link in die e-mails of door contact met Super Food B.V. op te nemen. Indien u zich wil inschrijven voor een nieuwsbrief, dan kan dat via deze link.

Indien u uw bedrijfs- of contactgegevens bij Super Food B.V. achterlaat, dan laat u uw gegevens bij Super Food B.V. achter en kan Super Food B.V. die gegevens gebruiken om u te benaderen met informatie over Super Food B.V. en de vraag of u interesse heeft in een klantenkaart van Super Food B.V..

Kredietcheck

Wij kunnen CreditDevice een kredietcheck uit laten voeren om te beoordelen of uw onderneming op rekening, dus met inachtneming van een betalingstermijn, de aankopen af kan rekenen. CreditDevice zal op basis van de haar beschikbare gegevens een advies geven over de kredietwaardigheid van uw onderneming en eventuele negatieve bemerkingen ten aanzien van het bestuur/leiding van de onderneming. Super Food B.V. verstrekt aan CreditDevice enkel het nummer waaronder uw onderneming in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel staat ingeschreven. Voor meer informatie over de wijze waarop CreditDevice met uw bedrijfs- en persoonsgegevens omgaat, verwijzen wij u naar haar Privacystatement via de website van CreditDevice.

Verbeteren dienstverlening Super Food B.V.

We hebben een gerechtvaardigd belang om uw bedrijfs- en persoonsgegevens te verwerken voor marketingactiviteiten en analyses, onderzoek en rapportages om onze dienstverlening te verbeteren, onze klanten relevantere aanbiedingen en een beter productaanbod te kunnen doen en te kunnen informeren, inspireren, om onze klantencontacten te verbeteren en om het design en de inhoud van onze websites en ons online bestelplatform te kunnen verbeteren.

Ten behoeve van deze doelen analyseren we de aankoopgegevens van klantenkaarten en/of accounts voor het online bestelplatform van Super Food B.V. en vergelijken we deze informatie, alsmede uw bedrijfs- en persoonsgegevens met bedrijfs- en persoonsgegevens van andere klanten. Ook kunnen we uw bedrijfs- en persoonsgegevens verrijken met (geaggregeerde) gegevens die met behulp van analytische of marketingcookies of vergelijkbare technologieën via externe leveranciers zijn verkregen. We gebruiken alleen geaggregeerde gegevens voor analysedoeleinden en gebruiken uw naam of e-mailadres daarvoor niet.

Camerabeveiliging

Wij hebben er een gerechtvaardigd belang bij om met camera’s onze eigendommen, bezoekers en personeel te beschermen. De camerabeelden worden enkel voor deze doeleinden gebruikt. Alleen de afdeling Beveiliging van Super Food B.V. heeft toegang tot de beelden. De beelden worden na 14 dagen verwijderd.

Voorkomen fraude

We hebben er een gerechtvaardigd belang bij om uw bedrijfs- en persoonsgegevens te gebruiken voor het opsporen en voorkomen van fraude.

Voldoen aan wettelijke verplichtingen

We verwerken uw bedrijfs- en persoonsgegevens voor interne zakelijke doeleinden, zoals het voeren van een administratie en het naleven van onze wettelijke en fiscale verplichtingen.

Delen wij uw persoonsgegevens met derden?

Groepsmaatschappijen Super Food B.V.

Indien het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst die Super Food B.V. met uw onderneming heeft, dan zal Super Food B.V. uw bedrijfs- en persoonsgegevens met een of meerdere van haar groepsmaatschappijen delen.

Wij hebben een gerechtvaardigd belang om uw bedrijfs- en persoonsgegevens te delen met een of meerdere van haar groepsmaatschappijen. Binnen Super Food B.V. worden bedrijfsactiviteiten geconsolideerd uitgevoerd in gecentraliseerde databases en systemen. Deze centrale databases en systemen kunnen door een groepsbedrijf worden gehost of beheerd voor andere groepsbedrijven. Daarnaast worden bepaalde operationele functies uit efficiencydoeleinden uitgevoerd door een groepsmaatschappij voor andere groepsmaatschappijen. Dit betekent dat onze groepsmaatschappijen mogelijk voor deze doeleinden toegang hebben tot uw bedrijfs- en persoonsgegevens.

Wij hebben ook een gerechtvaardigd belang om uw bedrijfs- en persoonsgegevens te delen met een of meerdere van haar groepsmaatschappijen in het kader van de direct marketing of lead generation (persoonlijk contact) activiteiten van deze groepsmaatschappijen. Deze groepsmaatschappijen mogen de bedrijfs- en persoonsgegevens die wij aan hen verstrekken alleen gebruiken voor het doel waarvoor wij de gegevens aan hen hebben verstrekt. Ze zijn verplicht alle bedrijfs- en persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige gebruik en verlies en dienen daarvoor passende technische en organisatorische maatregelen te nemen.

Verspartners

Wij werken nauw samen met zorgvuldig geselecteerde en gespecialiseerde dagversbedrijven op het gebied van vlees, AFG en wild en gevogelte; de Verspartners. Indien het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst die Super Food B.V. met uw onderneming heeft, dan zullen wij uw bedrijfs- en persoonsgegevens met een of meerdere van onze Verspartners delen. Daarnaast hebben Super Food B.V. en de Verspartners er een gerechtvaardigd belang bij, dat Super Food B.V. verkoopinformatie over de producten van de Verspartners deelt om de dienstverlening te verbeteren, het aanbod van producten te verbeteren en relevante aanbiedingen aan klanten te kunnen doen.

De Verspartners mogen de bedrijfs- en persoonsgegevens die Super Food B.V. aan hen verstrekt alleen gebruiken voor het doel waarvoor Super Food B.V. de gegevens aan hen heeft verstrekt. Ze zijn verplicht alle bedrijfs- en persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige gebruik en verlies en dienen daarvoor passende technische en organisatorische maatregelen te nemen.

Commerciële partners en dienstverleners

Voor het leveren van onze diensten kunnen we gebruik maken van commerciële partners en dienstverleners. Deze derden mogen de bedrijfs- en persoonsgegevens die Super Food B.V. aan hen verstrekt alleen gebruiken voor het doel waarvoor Super Food B.V. de gegevens aan hen heeft verstrekt. Ze zijn verplicht alle bedrijfs- en persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige gebruik en verlies en dienen daarvoor passende technische en organisatorische maatregelen te nemen.

Overheidsinstanties

We kunnen door de wet worden gedwongen om bedrijfs- of persoonsgegevens of gegevens over de aankopen van uw onderneming met openbare instanties of overheidsorganisaties te delen.

Websites van derden

De website van Super Food B.V. (superfoodbv.com) bevat links die naar websites van derden lijden. Als u deze links volgt, verlaat u de website(s) van Super Food B.V.. Dit Privacystatement is niet van toepassing op websites van derden. Super Food B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van uw persoonsgegevens door deze derden. Het gebruik van deze websites is voor eigen risico. Meer informatie over hoe deze derden met uw persoonsgegevens omgaan vindt u in het privacybeleid op deze websites (indien beschikbaar).

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw bedrijfs- en persoonsgegevens zolang dat nodig is voor de doeleinden die in dit Privacystatement zijn beschreven of voor zover dat nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving en om geschillen op te lossen. Nadat de bewaartermijn is verstreken, zal Super Food B.V. de bedrijfs- en persoonsgegevens verwijderen of anonimiseren, indien wij de gegevens voor statistisch onderzoek willen gebruiken.

De bewaartermijn van de gegevens van prospects is onbeperkt, tenzij een prospect klant van Super Food B.V. wordt of aangeeft, niet langer als prospect beschouwd te willen worden. In dat geval verwijderen wij de gegevens direct. De verwerking van de verwijdering kan enkele weken duren, waardoor het mogelijk is dat uw onderneming nog wordt benaderd, ook nadat de gegevens zijn verwijderd.

De bewaartermijn van de gegevens van klanten is maximaal één jaar nadat een klant de ‘vervallen status’ heeft gekregen, tenzij de gegevens bewaard moeten blijven in verband met een fiscale bewaartermijn of geanonimiseerd bewaard worden teneinde beschikbaar te blijven voor analyses en onderzoek.

Hoe hebben wij uw persoonsgegevens beveiligd?

Super Food B.V. heeft de benodigde technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik of verlies.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

Bij een gerechtvaardigd belang

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken omdat wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben, dan heeft u het recht om u hiertegen te verzetten. U heeft dit recht niet, indien wij bedrijfsgegevens verwerken, die geen persoonsgegevens zijn. Mocht u het niet eens zijn met de wijze waarop wij met uw bedrijfsgegevens om gaan, dan kunt u desondanks uiteraard contact met ons opnemen.

Indien u toestemming heeft gegeven

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, omdat u daar toestemming voor heeft gegeven, dan kunt u die toestemming ook intrekken. Indien u uw toestemming in wil trekken, dan kunt u ook contact opnemen met de Klantenservice of Support afdeling.

Overige rechten die de AVG u geeft

De AVG verplicht Super Food B.V. om uw identiteit vast te stellen. Indien wij uw identiteit niet vast kunnen stellen, dan kan Super Food B.V. u om aanvullende informatie vragen, die nodig is om uw identiteit te bevestigen. Indien Super Food B.V. uw identiteit niet kan bevestigen, dan kunnen wij uw verzoek niet in behandeling nemen.

Contactgegevens Privacy officer

De contactgegevens van de Privacy officer zijn:

Super Food B.V.
T.a.v. Hoofdkantoor Super Food B.V.
3047 AH Rotterdam
T: 010-5036408
E: S.morad@superfoodbv.nl

Klacht

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of hebben verwerkt, dan kunt u deze klacht indienen bij de Privacy hoofdkantoor in Rotterdam.

U hoeft uw klacht niet eerst aan Super Food B.V. kenbaar te maken, maar kunt deze ook direct bij de Autoriteit Persoonsgegevens indienen. Uiteraard stellen wij het wel zeer op prijs indien u uw klacht eerst bij Super Food B.V. indient, zodat wij in de gelegenheid worden gesteld om uw probleem op te lossen.

Slotopmerkingen

Deze versie van het Privacystatement is ingegaan op 1 januari 2021, wanneer er aanleiding is op het aanpassen van de privacy gegevens. Dan zullen wij dit aanpassen en zullen wij u hierover informeren.

Logo superfood bv
© Copyright 2024 - Super food bv - All Rights Reserved
Powered by 
ESEO
envelopephone-handsetmap-markerchevron-down
nl_NLNL
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram